Okul Aile Birliği

O72KQI0
Değerli Velilerimiz,
   TED Batman Koleji Okul Aile Birliği; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereği 27 Ekim 2018 tarihinde toplanan Genel Kurul sonucunda seçilerek 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi için göreve başlamıştır.
   Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak, Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak, Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak. Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmaktır.
   Hedeflerimizi gerçekleştirirken en büyük desteğimizin siz TED Batman Koleji velileri olacağına canı gönülden inanan Okul Aile Birliğimiz her hafta Çarşamba günleri okulda toplanır.
Her TED Batman Koleji velisi Okul Aile Birliğinin doğal bir üyesidir.
Atatürk Köşesi

Ansolon