TED Batman Koleji


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü,hem Batman'daki eğitim kalitesini yükseltmek, hem de Batman"a yabancı dille eğitim ve öğretim yapan bir okul kazandırmak amacı ile uzun süre düşünülen adımı 1987 yılında atmıştır.
TED Batman Özel Lisesi 9 Eylül 1987 tarihinde Eğitim - Öğretime başlamıştır.
TED Batman şubesi Yönetim kurulu başkanı ve okulun kurucusu Mehmet YAMAÇ 19 Haziran 1987 tarihli dilekçesi ile TED Batman Özel Lisesini açmak üzere Siirt Valiliğine başvurmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının 9 Eylül 1987 tarih ve 19725 sayılı onayı ile derneğe kurum açma ve okula öğretime açma izni verilmiştir. Okul 1987 - 1988 Öğretim yılında hazırlık sınıfları ile * bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille yapan * orta dereceli bir okul olarak eğitim - öğretime başlamıştır.
TED Batman özel lisesi, TED Batman Petrol Koleji Vakfı kurulduktan sonra vakfa devredildiğinden ismi de 07 Haziran 1993 tarih ve 55471 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü onayı ile *TED Batman Petrol Koleji Vakfı Özel Lisesi * olarak değiştirilmiştir. Okulumuzun İlkokul kısmı 13 Eylül 1992 yılında Eğitim ve Öğretime başladı.
Atatürk Köşesi

Ansolon