EĞİTİMDE DİPNOTLAR

İP ATLAMA ve OYUN ŞENLİĞİ
1 Ekim 2021
EĞİTİMDE MİLTON H. ERİCKSON METODU
9 Ekim 2021

Okul müdürümüz Hasan ERDAL 13.08.2021 tarihinde öğretmenlerimize 40 dakikalık bir eğitim konferansı sundu. Toplantıda; Eğitime oyun katmanın işi kolaylaştıracağı, Geri bildirimin öğrenmede %73 etkili olacağını, akranların bir birine ders anlatmasının hafızada kalma süresini uzattığı, MEB kaynaklarına göre öğrencilerin % 66’sının okuduğunu anlamadığını, öğretmenin öğrenciyi önemsemesinin başarısında % 29 oranında artışa sebep olduğunu söyledi. Toplantıda Kaizen metodu, Plasebo etkisi, Halo etkisi ve Hedonik adaptasyondan bahsetti. 13.08.2021


Ansolon