“COVİD-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ
8 Ağustos 2020

COVID-19 salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 194 ülkede okullar ülke genelinde kapatıldı. Türkiye’de de Mart ayının ikinci haftasında okullarda eğitime ara verildi. Okullarda eğitime ara verilmesinin hemen ardından acil olarak uzaktan öğrenme araçları ve imkanları kullanılarak öğrenmenin sürekliliği sağlanmaya çalışıldı. Ülke genelinde tüm kurumların altyapı ve imkânları salgının önlenmesi, salgın devam ederken öğrenme kayıplarının asgari düzeye indirilmesi ve öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması için seferber edildi.  Salgın sürecinde TEDMEM olarak dünyadaki gelişmeleri, sorunları ve çözümleri izleyerek değerlendirmeler yaptık. Bu süreçte alınacak kararlara ve yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla değerlendirme ve önerilerimizi eğitimcilerin ve kamuoyunun bilgilerine sunduk.  Eleştiri, görüş ve önerilerimizi salgın sürecinde öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin iyi olma haline katkıda bulunmayı önceleyerek sunmaya özen gösterdik. TEDMEM ekibi olarak, bu duyarlılık ve özenle hazırladığımız “COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim öğretimin daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi; okulların güvenli bir şekilde açılması, öğrenme kayıplarının ve öğrenme eksiklerinin telafisi sürecine katkı sağlamayı amaçladık.

Atatürk Köşesi

Ansolon