TUBİTAK Proje Hazırlıkları

BATMAN’LI MİLLİ SPORCULARLA SPOR SÖYLEŞİSİ
5 Ocak 2021

           23.12.2020 tarihinde TÜBİTAK projeleri ile ilgili öneri, model ve yararlanılır malzeme tespiti için okul müdürümüz Hasan ERDAL Ortaokul Fen bilgisi zümremiz (Salman SULAK, Kübra KARATAY CAN) Lise Fen zümremiz (Yakup KANDEMİR, Celalettin ÜRÜT, Mehmet KARTAL) Matematik öğretmenimiz Tuğba AVŞAR ve öğrencilerimiz M.Yusuf MENEKŞE, Murat ADAK, Ahmet BAŞARAN ve Abdussamet SÖKMEN katıldı. Proje konusunda karşılıklı sohbetlerin olduğu gezide “ülkemize katkı sunmak istiyorsak proje yapan bir nesil yetiştirmeliyiz” şeklinde özetlemeler yapıldı.

Atatürk Köşesi

Ansolon