Jimnastik ve Dans

TED BATMAN KOLEJİ DANS KULÜBÜ: 

Müziğin ve hareketin sanatsal bir ifade ile sentezlendiği kulübümüzde amacımız, müziğin ritmi ile öğrencilerimize sevgiyi aşılamak ve öğrencilerimizin koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olmaktadır. Dans kendini ifade etme biçimidir. Dansın hedefi öğrenciye estetik duygu ve vücut esnekliği kazandırmak, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ettirmektir. Takım ruhu ve özgüven içinde olan öğrencilerimiz yıl içerisinde yaptıkları gösterilerle kazandıkları becerileri davranışa dönüştürerek bir bütün halinde sunma imkanına sahip olurlar. Başlangıçta tereddütle çalışmalarımızda yer alan öğrencilerimiz zamanla özgüvenlerini geliştirerek yıl içinde yapacakları gösterilerinde kendilerini hemen hemen kusursuz ifade edecek özgüvene kavuşmaktadır. Derslerimiz haftada iki saat yapılmakta olup, her ders belirli bir koreografi ve bölüm çalışılarak yıl içerisinde yapılacak gösterilere hazır hale gelinmektedir. Müziksiz ve danssız kalmayın.

Kulüp çalışmaları;

• Dansın ve modern dansın tarihsel gelişimi ve önemi, ritim duygusunu geliştirici davranışlar.

• Yürüme, koşma, dönüş, hoplama ve galop gibi temel çalışmaların verilmesi, müzik ve ritim eşliğinde vücut bölümlerinin uyumunu içeren çalışmalar.

• Belli vücut bölümlerini ve tüm vücudu kapsayan yumuşak ve sert hareket tekniklerinin verilmesi.

• Belli duygu ve konuların vücut ile ifade edilebilmesi. Dinamik ve statik hareketlerin verilmesi.

• Yerde yatarak, oturarak ve ayakta yapılan hareketler ve bunlarla ilgili bağlantıların verilmesi.

 

TED BATMAN KOLEJİ JİMNASTİK KULUBÜ:

Neden Cimnastik?

Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegâne unsurdur. Cimnastik sporu vücüdumuzdaki tüm kaslara eşit davranır. Amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda Cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. İyi ve doğru yönlendirilmiş Cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir. Cimnastik, bütün dünyada alt yapı sporu olarak kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya konulan çok teknik bir daldır.

Amaç ve İçerik;

1)      Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında özgüvenlerinin geliştirilmesi ve spor disiplini, takım ruhu, paylaşma, empatik olabilme, yenme ve yenilme duygularına alışmalarının sağlanmasıdır.

2)      Çocuğun hareket becerisini arttırmak.

3)      Temel cimnastik hareketleri ( öne takla- ters takla- çember- amut vb.) çocuğun kendi fiziksel özellikleri doğrultusunda basamaklamalar ile yaptırılır. Her hareketin en basit şekli vardır. Her çocuk aynı seviye ve fiziksel özellikte olmadığından çocuğun derse olan kendine olan inancı ve güveni kırmamak amacıyla ona uygun olan basamaklama ile yaptırılır.

4)      Çocuğun yükseklik, topluluk önünde hareketi yapamazsam, yanlış yaparsam vb. gibi korkularını öğretmenin çocuğa güven vermesi ile yenmeye çalışılır.

5)      Yapılan çalışmalar ile koordinasyonun büyük ölçüde geliştirilmesi sağlanır.

6)      Çocuğun motorik özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

AYIN MAKALESİ

HİBRİT İNSANA DOĞRU

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim DerneğiTED Tanıtım FilmleriTed Üniversitesiİktisadi İşletmesiTed MemGenç MeşaleE-Okul Veli Bilgilendirme SistemiTed Öğrenci Bilgi SistemiGoogle For Education