Tarihçe

Türk Eğitim Derneği’nin kuruluşu Cumhuriyet’in ilk yıllarına ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara kadar dayanmakta olup, Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada açıkça dile getirdiği üzere, devlet ile özel sektörün birlikte gerçekleştireceği bir eğitim çalışmasının başlatılması temel dayanak noktasıdır. Türk Eğitim Derneği 31 Ocak 1928 tarihinde böylesine bir ihtiyaçtan kurulmuş olup, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek olarak kabul edilmiştir. Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere “Cumhurbaşkanı Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğin başlıca amaçları ise kimsesizliği ve parasızlığı dolayısı ile kendi başına okumaya imkan bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının okumalarını sağlamak ve Türk Eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup, destek sağlamaktır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, özel şahısların dernek adına gönüllü çalışmalarının yanı sıra zamanın bakan ve milletvekillerinin ve devletin üst düzey bürokratlarının yol göstericiliği ve desteği önemli rol oynamıştır. Örneğin İsmet İnönü, 1937 kamu bütçesinden Ankara Koleji için 30.000 lira yardım sağlamış olup, 40.000 lira değerindeki okul binasının dernek tarafından 2180 lira gibi bir bedel ile satın alınmasına da katkı sağlamıştır. Türk Eğitim Derneği uzun yıllar Türkiye’de orta öğretime burs veren tek kurum olarak çalışmalarını sürdürmüştür, 1990 yılından itibaren yükseköğretime de burs vermeye başlamıştır. Her öğretim yılı kontenjanı çerçevesinde ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye devam etmektedir. Dernek ayrıca 1996 yılından itibaren SHÇEK yurtlarında barınan okumak için maddi ve manevi destek, bekleyen kimsesiz 60 başarılı öğrenciye de öğrenim bursu vermektedir.

TED BATMAN PETROL KOLEJİ 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü,hem Batman'daki eğitim kalitesini yükseltmek, hem de Batman"a yabancı dille eğitim ve öğretim yapan bir okul kazandırmak amacı ile uzun süre düşünülen adımı. 1987 yılında atmıştır.TED Batman Özel Lisesi 9 Eylül 1987 tarihinde Eğitim - Öğretime başlamıştır.TED Batman şubesi Yönetim kurulu başkanı ve okulun kurucusu Mehmet YAMAÇ 19 Haziran 1987 tarihli dilekçesi ile TED Batman Özel Lisesini açmak üzere Siirt Valiliğine baş vurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının 9 Eylül 1987 tarih ve 19725 sayılı onayı ile derneğe kurum açma ve okula öğretime açma izni verilmiştir. Okul 1987 - 1988 Öğretim yılında hazırlık sınıfları ile * bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille yapan * orta dereceli bir okul olarak eğitim - öğretime başlamıştır.
TED Batman özel lisesi, TED Batman Petrol Koleji Vakfı kurulduktan sonra vakfa devredildiğinden ismi de 07 Haziran 1993 tarih ve 55471 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü onayı ile *TED Batman Petrol Koleji Vakfı Özel Lisesi * olarak değiştirilmiştir. Okulumuzun İlkokul kısmı 13 Eylül 1992 yılında Eğitim ve Öğretime başladı.

ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

AYIN MAKALESİ

HİBRİT İNSANA DOĞRU

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim DerneğiTED Tanıtım FilmleriTed Üniversitesiİktisadi İşletmesiTed MemGenç MeşaleE-Okul Veli Bilgilendirme SistemiTed Öğrenci Bilgi SistemiGoogle For Education