Branş Derslerimiz

JİMNASTİK

     Hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 –10 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Mutlu olmayı isteyen bireyler yetiştirmek için özgüvenli bireyler yetiştirmek gerekir. Bunu için de küçük yaştan itibaren hem fiziksel hem de pedagojik gelişimlerini destekleyecek spor ve sanat eğitimleri gereklidir. Tüm çocuklar için en iyi başlangıçtır. 

MODERN DANS  

    Modern dans dersiyle, bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür. Bu dersle amacımız, çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.

MÜZİK

    Çocuklar hareketlerindeki özgürlüğü,oyunu ve  bedenlerini müzik öğretiminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri, basit enstrümanlarla doğaçlama ve kendilerine özgü müzik yapabilmeleri nedeniyle kendi müziklerini yaratmaya motive olurlar. Bu bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlar. Çalışmalarda bağımsız karar verme becerisi, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal psikolojik davranış ve becerilerde gelişim sağlanması beklenir. Sonuç değil süreç önemlidir. Yaptığımız çalışmalarda çocukların öğrendikleri şarkılar sayesinde çevreye karşı duyarlılıklarının geliştiği, bilgi kazanımları elde ettikleri ve bu şekilde öğrendiklerini zihinlerinde daha kolay muhafaza ettikleri gözlenmektedir.

SATRANÇ

   Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada: taşların isimlerini, görevlerini, satranç tahtasını, taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler. Bu becerileri öğrenirken çocuklarımızda; problem çözme becerilerinin gelişmesini, zamanını dikkatli kullanarak hareket etmeyi, beklemeyi beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırılarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz. Bunları masal (masallarla satranç), boyama ve oyunlar yardımıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.

BEDEN ve HAREKET EĞİTİMİ  

    Okulöncesi dönem çocuğunun en önemli ihtiyacı harekettir. Gelişiminin sağlıklı ve doğru şekilde seyri için doğru hareket eğitimi oldukça önemlidir.  Koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, tutma vb. hareket becerilerinin kazanıldığı okulöncesi dönem bütün çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam için gerekli temel becerilerin geliştiği dönemdir.Kurumumuz çocuklara doğru hareket eğitimi ve sağlıklı gelişim için geçerli spor becerilerin kazanılması için işinde uzman eğitmenlerle çalışmaktadır.Derslerimizde yılsonuna kadar çocukların gelişimleri doğrultusunda hedeflenen becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

YARATICI DRAMA

    Okulöncesi eğitiminde yaygın eğitimlerden birisi de dramadır. Okulöncesi dönemdeki çocukların hayata hazırlanmalarındaki en önemli araçları oyundur. Çocuk oynarken hem eğlenmekte hem de öğrenmektedir. Drama çocuğun oyun oynamasına, keşfetmesine, kendini ifade etmesine olanak tanıyan; beş duyusuna hitap eden, gelişim alanlarını destekleyen; günümüzde okulöncesi eğitimde de giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Drama çalışmalarında çocuk bir grup içinde, belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kendini hem sözel hem de bedensel olarak özgürce ifade etme şansını yakalar. Kimi zaman hayal gücüyle yarattığı zaman makinesiyle dinozorlar devrine maceralı bir yolculuğa çıkarken; kimi zaman da nesli tükenmek üzere olan hayvanlara yardım etme konusunda bir araştırmanın içinde bulur kendini. Drama yöntemi çocuğun eğlenerek öğrenmesini sağlarken, kişilik gelişimini de olumlu etkiler. Drama çalışmalarıyla genel olarak; çocuğun yaratıcı hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık sıkılganlık duygularından kurtulmaları, bedensel ve sözel olarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, karşılaştıkları problemleri yaratıcı hayal güçlerini kullanan çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur.

HALK OYUNLARI

    Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar.

 

ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

AYIN MAKALESİ

HİBRİT İNSANA DOĞRU

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim DerneğiTED Tanıtım FilmleriTed Üniversitesiİktisadi İşletmesiTed MemGenç MeşaleE-Okul Veli Bilgilendirme SistemiTed Öğrenci Bilgi SistemiGoogle For Education