TED Okulunda Eğitim Öğretim Anlayışı

TED Okullarında Eğitim Öğretim Anlayışı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM ANLAYIŞI

 

Türk Eğitim Derneği okulları;

 

 

Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan,

 

Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,

 

Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,

 

Eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişim ve işbirliğini teşvik eden,

 

Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,

 

Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir öğesi olarak gören,

 

Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek;

 

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlı,

 

Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,

 

Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

 

Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

 

En az bir yabancı dil bilen ve bu yabancı dili yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

 

Özgüveni yüksek,

 

Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

 

Çevreye duyarlı,

 

Ahlaki değerlere sahip,

 

Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

AYIN MAKALESİ

HİBRİT İNSANA DOĞRU

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim DerneğiTED Tanıtım FilmleriTed Üniversitesiİktisadi İşletmesiTed MemGenç MeşaleE-Okul Veli Bilgilendirme SistemiTed Öğrenci Bilgi SistemiGoogle For Education